What the FAQ?

Frågor och svar

VAD MENAR NI MED CANCEROGENFRI?

DIN hälsa är långt viktigare än smidet! Som känt så innehåller i princip all isolering för dessa extrema temperaturer ”cancerogena” eller ”möjligen cancerogena” partiklar. VÅR ull är helt fri från dessa alltså 100% Cancerogenfri! Vi var först i världen med att utprova och testa denna ull till våra gasolässjor. Nu hoppas vi att andra tillverkare av gasolässjor följer vårt spår i vår viktigaste fråga, och framförallt att de upplyser kunden vilka partiklar deras isolering innehåller.

BEHÖVER MAN LUCKOR?

Nej man behöver egentligen inte luckor. ALLA våra ässjor uppnår full effekt och välltemperatur utan luckor. Luckor har sina stora fördelar ex så behåller du värmen effektivare och sparar därmed gasol. Det kräver dock att du är vaksam över vilken ”faktisk” temperatur du använder. Många överkonsumerar temperaturen i sin ässja!   Ässjan och isoleringen kan påverkas av den höga värmen som uppstår. Rekomenderar en IR-mätare, 1300° räcker långt.

VAD INNEBÄR URKOLNING?

Som många känner till så finns det vissa modeller av Venturi och Ribbon -brännare på marknaden som urkolar / avkolar stålet. Detta gäller INTE vår brännare RAGNARÖK, vilket vi kan visa genom tester hos Luleå Tekniska Universitet.

-Avkolning i ett kolstål innebär processen där kolhalten i stålet minskar genom att kolatomer frigörs från stålet. Detta kan ske vid höga temperaturer, vanligtvis över 700°C, och kan vara avsiktligt eller oavsiktligt. Avkolning kan påverka stålets egenskaper, inklusive dess hårdhet, styrka och seghet. Det kan också påverka stålets förmåga att genomgå vissa behandlingar, som härdning och anlöpning. Avkolning kan vara önskvärt i vissa fall, till exempel vid tillverkning av mjuka och formbara stål, medan det kan vara oönskat i andra fall, som vid tillverkning av verktygsstål som kräver hög hårdhet och slagtålighet.

KAN MAN BOKA EN ÄSSJA I FÖRVÄG?

Du kan självklart förhandsboka din ässja genom att Kontakta oss. Ange gärna ditt mobilnummer också. Vi kontaktar dig när ässjan är färdig. Du binder dig inte till något köp, du kan utan problem ångra dig.

VENTURI ELLER RIBBON BURNER?

Vår egna slutsats

Vår RAGNARÖK (”venturi 3.0″ modell) brännare har alla egenskaper vi önskat oss: Lätt/smidig, minimal design, väldigt lätt att använda, ingen fläkt eller el behövs, obefintlig avkolning, extrem effekt, låg gasolförbrukning och framförallt säker för kunden att använda. Och otroligt prisvärd!

VÅR slutsats varför vi för egen del inte valde RIBBON:

Dyrare att tillverka, längre tillverkningstid, svårare att ev underhålla, rengöra och reparera. Tar också upp mer utrymme, betydligt tyngre och i våra tester mindre effektiva vid låga temperaturer. Dessutom är de mer komplexa och kräver betydligt mer kunskap och erfarenhet av kunden innan användning, vilket blev den avgörande faktorn. -Vi kan i dagsläget inte sälja ribbon brännare med tanke på kundens säkerhet. (Det vet vi av erfarenhet från situationer som kan uppstå om du inte har full kontroll.)

 

 

VAD BEHÖVER JAG FÖR VENTILATION?

Våra gasolässjor kräver egentligen ingen särskild anpassad ventilation eller rökkanal som tex en kolässja, men givetvis ingen nackdel om det finns. Du kan vara i princip var du vill när du smider. Ingen sot och rök som skadar din hälsa eller stör dina grannar.

OBS! Sörj för god ventilation. Som känt så förbrukar gasolässjor en hel del luft/syre (1kg gasol – 12.000 liter luft) så öppna en dörr eller ett fönster för god ventilation och genomströmning till rummet. Detta gör man ofta per automatik när det blir för varmt i utrymmet. Även brännarnas gång påverkas och optimeras av god ventilation. Prata gärna med en ventilationsinstallatör så hjälper dom dig. Vi rekomenderar också en gasovarnare som för en billig peng ger dig ett bra skydd vid ev läckage av gasol eller kolmonoxid.

BEHÖVER JAG EN RÖKKANAL?

Våra gasolässjor kräver egentligen ingen särskild anpassad ventilation eller rökkanal som tex en kolässja, men givetvis ingen nackdel om det finns. Du kan vara i princip var du vill när du smider. Ingen sot och rök som skadar din hälsa eller stör dina grannar.

OBS! Sörj för god ventilation. Som känt så förbrukar gasolässjor en hel del luft/syre (1kg gasol – 12.000 liter luft) så öppna en dörr eller ett fönster för god ventilation och genomströmning till rummet. Detta gör man ofta per automatik när det blir för varmt i utrymmet. Även brännarnas gång påverkas och optimeras av god ventilation. Prata gärna med en ventilationsinstallatör så hjälper dom dig. Vi rekomenderar också en gasovarnare som för en billig peng ger dig ett bra skydd vid ev läckage av gasol eller kolmonoxid.

VARFFÖR ÄR DET OFTA SLUT I LAGER?

Jo det stämmer, våra ässjor har varit populära och oftast hunnit bli sålda eller bokade innan vi tillverkat klart en omgång.  MEN alla som beställer eller bokar får sin gasolässja! Leveranstid normalt 2-6 veckor från beställning, om lagret visar tomt.

Kontakta oss Ange gärna ditt mobilnummer också. Vi kontaktar dig när ässjan är färdig. (Du binder dig inte till något köp, du kan utan problem ångra dig.)

VILKEN TEMPERATUR NÅR ERA ÄSSJOR?

Alla modeller uppnår MINST +1500°C! De proffs jag känner använder ca 1050°C – 1250°C när dom väller eller gör damaskerat stål. Rekomenderar att du läser på om ditt stål samt använder IR mätare.

VILKEN ÄSSJA SKA JAG VÄLJA?

Skriv gärna till oss om du är osäker på modell!?

Alla våra gasolässjor, oavsett modell, är till yrkessmeden såväl som till nybörjaren. ALLA modeller uppnår som sagt välltemperatur med råge. En ässja med fler brännare innebär inte mycket högre temperaturer, men större kraft och snabbare uppvärmning. Fundera gärna på VAD du vill smida, vilken längd som behövs osv, och välj utifrån det. Vi har kunder som smider och väller yxor i vår ”lilla” Asgård (modell utgått).

EN ELLER TVÅ BRÄNNARE?

En ässja med fler brännare innebär inte mycket högre temperaturer men större kraft och en snabbare uppvärmning. Fundera gärna på VAD du vill smida, vilken längd som behövs osv, och välj utifrån det. 

KAN MAN TILLSÄTTA EN FLÄKT TILL ER BRÄNNARE?

Nej! Våran brännare RAGNARÖK 3.0 är utprovad och optimerad precis som den är byggd. Det är det fina, vår brännare behöver inget extra för att klara höga temperaturer. Tillsätter man en fläkt så ökar man även syremängden vilket i sin tur ökar risken att man bränner kolet ur stålet ”urkolning”.

SKICKAR NI ÄVEN TILL NORGE, OCH VAD KOSTAR DET?

Absolut gör vi det! Priser på frakt varierar beroende på ort. Många av de ässjor vi sålt till norska kunder har vi ordnat frakt inom Sverige och själv hämtat den över gränsen för kostnaden blir lägre.

VARFÖR ULL OCH INTE ELDFAST GODS?

När vi startade ”byggprojektet” så visste vi inte vilken form och typ av isolering som vi skulle använda oss av i våra gasolässjor? Spännande! Vi utförde tester med eldfast sten, eldfast gjutmassa, eldfast isolertegel och olika typer av ull. Från de mästersmeder som vi kontaktade i början av 2017 så hade vi i princip fått samma svar av allihopa.

MEN har man inte provat så vet man inte riktigt.

I de eldfasta stenmaterialen så fick vi köra brännaren/brännarna i upp till en timme innan ässjan var uppe i önskade smidestemperaturer. Lagrar värmen bra men mycket gasol och lång väntan. Samma gällde gjutmassan som dessutom krävde drygt 7st säckar eftersom den måste gjutas väldigt tjock för att inte spricka och vittra sönder. Lång process, dyrt och inget man vill flytta omkring på:-). Kräver också torkugn efter gjutning för att inte riskera ångexplosion. Isolerteglet ”sög” ur värmen och lagrade ingen värme, men var lätt att hantera.

Så vad var bäst? 

För att sammanfatta våra egna tester kort så var ULL den absolut mest kostnadseffektiva isoleringen sett till 1.Gasolförbrukning,  2.Värmeegenskaper och 3.Värmebehållning även fast vi valt en väldigt dyr isoleringsull som skulle uppfylla våra krav, läs mer. 

VAD MENAR NI MED "SAB"?

Du väljer själv vinkel på brännaren. Läs gärna mer om SAB under någon av våra ässjor.