For Vikings. By Vikings.

Så tycker våra kunder

Så tycker våra kunder

VARFÖR VÄLJA NORDFORGE

Vårt fokus har främst legat på fyra avgörande aspekter.

1. Hälsan

Vi är stolta pionjärer inom branschen genom att använda helt cancerogenfri isolering i våra produkter. Detta visar vårt engagemang för säkerhet och hälsa för både användare och miljö. Med våra gasolässjor kan du vara trygg i vetskapen att du arbetar med en produkt som inte kompromissar med din hälsa.

2. Brännaren

Vi har noggrant studerat, testat och analyserat olika brännardesigner, undersökt deras effektivitet, prestanda och övergripande effektivitet. Vårt mål har varit att identifiera den optimala brännarkonfigurationen som säkerställer optimal värmefördelning, gasolförbrukning och minimal avkolning vilket resulterar i enastående smideskapacitet.

3. Geometrin

Med medvetenhet om betydelsen av ässjans geometri för att uppnå optimal värmehållning och jämnhet har vi samarbetat med experter för att utforska och förbättra de mest fördelaktiga ässjornas former och dimensioner. Vårt mål har varit att skapa en gasolässja som maximerar värmeöverföring och underlättar precisionskontroll över smidesprocessen.

4. Isoleringen

Genom att förstå den avgörande roll isolering spelar för att bibehålla konsekventa och effektiva värmenivåer har vi fördjupat oss i isoleringsmaterial och tekniker. Genom omfattande experiment och samråd med branschledare har vi identifierat de mest effektiva isoleringslösningarna som garanterar enastående värmehållning och minimerar värmeförlust.