Kapa-borra-gänga-slipa lite brännarhållare. -Men vad är plåten till?….